Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Endringar når det gjeld EPS/Isopor

jan 2, 2018, 08:13 by Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Grunna endringar hos vår mottakar av plastemballasje og isopor kan vi diverre ikkje lenger samle inn EPS/isopor i blanke plastsekkar ute på rute. Vi beklagar dette. EPS/isopor må leverast til ein av våre miljøstasjonar. Det er gratis å levere rein EPS/isopor. Ta kontakt dersom noko er uklart.
Load more comments
comment-avatar