Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Glasigloen på Melshorn hotell vert flytta til Bigset

nov 30, 2017, 13:27 by Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Glasigloane som tidlegare stod på Melshorn hotell vart i dag tekne inn og erstatta med to glasigloar på Bigset kulturoase.