Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Alle kan trylle!

jan 22, 2014, 11:06 by Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Visste du at alle kan trylle? Når du kjeldesorterar glas og metallemballasje, blir dette til råvare for nye ting!
Syklus samlar kvart år inn over 65 000 tonn glassemballasje, og 4 000 tonn metallemballasje – i samarbeid med kommunaneog dei interkommunale selskapa (IKS).

Syklus har kampanjen "Alle kan trylle", og på Syklus sine nettsider er der meir informasjon om korleis systemet virkar, samt fleire av deira reklamefilmar.