Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Telysjakten

sep 10, 2012, 13:28 by Gunhild Solberg
”Telysjakta” er ein konkurranse som gir alle elevar frå 1.-7.klasse i barneskulen moglegheita til - på ein enkel og morosam måte - å lære seg meir om kretslaupstankegang, gjenvinning og korleis vi kan ta vare på jorda sine ressursar! For deg som er lærar kan konkurransen vere eit godt høve til å inkludere viktige og aktuelle tema i undervisninga.

”Telysjakta” er ein konkurranse som gjev alle elevar frå 1.-7.klasse i barneskulen moglegheita til - på ein enkel og morosam måte - å lære seg meir om kretslaupstankegang, gjenvinning og korleis vi kan ta vare på jorda sine ressursar! For deg som er lærar kan konkurransen vere eit godt høve til å inkludere viktige og aktuelle tema i undervisninga.

Det kostar ikkje noko å være med i konkurransen, anna enn engasjement og oppfinnsomheit. Dessutan kan de vinne ein flott premie til heile klassa!

Les meir om telysjakten.

Her kan du sjå ein morsom video om telysjakten:
http://www.youtube.com/watch?v=gwPWdBoLdZk