Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Returkartonglotteriet lever!

sep 10, 2012, 13:28 by Ole Christian Synnes
Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag etc. I 2012 blir det delt ut premier for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar á kr. 10.000 og 4 premiar á kr. 100.000.

Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag etc. I 2012 blir det delt ut premier for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar á kr. 10.000 og 4 premiar á kr. 100.000.

For å delta må du skylje, brette og stappe seks drikkekartongar i ein sjuande til ein kubbe.  Deltakar skriv tydeleg namn og telefonnummer på den dei ønskjer skal vinne på kubben og leverer denne i den kommunale innsamlingsordninga.

Kubbane blir trekt på 86 forskjellige trekkjestadar, spreidd over heile landet. Her blir det trekt mellom ein og syv kubbar avhengig av innbyggjartal, til saman inntil 188 kvart kvartal. Desse kubbane går vidare til nasjonal trekking, der det kvart kvartal blir trekt 30 premier à kr. 10.000,- og 1 premie à kr. 100.000,-.

Hittil i år har vi hatt to vinnarar som har levert inn ein kubbe i SSR si papirinnsamling!

Les meir om returkartonglotteriet.