Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

 • Godkjende kompostbingar

  jan 8, 2013, 12:56 by Lisa Liavåg
  Vi har no klar lista over godkjende kompostbingar.
  Full story
 • Ny slamentreprenør

  des 21, 2012, 08:17 by Lisa Liavåg
  Kontaktinfo
  Full story
 • Ruteendring for henting av avfall i Herøy og Ulstein

  des 17, 2012, 10:19 by Lisa Liavåg
  Enkelte ruter i Herøy og Ulstein vil frå 1. januar 2013 få ny hentedag.
  Full story
 • Heimekompostering

  nov 30, 2012, 08:40 by Lisa Liavåg
  SSR vil frå 1. januar 2013 tilby heimekompostering til alle våre abonnentar. Ordninga er frivillig.
  Full story
 • Kalenderen 2013

  nov 29, 2012, 14:57 by Lisa Liavåg
  Kjeldesorteringskalenderen for 2013 skal no vere komen fram til alle husstandane i Ulstein, Hareid, Sande og Herøy.
  Full story
 • Ny vinnar i Returkartonglotteriet

  nov 19, 2012, 13:34 by Lisa Liavåg
  Oddhild Brandal vart nyleg trekt ut som vinnar av Returkartong- lotteriet. Dette er andre vinnaren i Herøy kommune i løpet av kort tid. Premien er på kroner 10.000
  Full story
 • Miljøskadelege lyspærer

  okt 29, 2012, 11:24 by Lisa Liavåg
  Alle typar lyspærer og lysrør inneheld miljøskadeleg stoff, og skal leverast som spesialavfall.
  Full story
 • Telysjakta

  okt 26, 2012, 09:58 by Lisa Liavåg
  No er telysjakta i gong! Tom. 31. januar 2013 kan elevar frå 1.-7. klasse vere med i konkurransen om innsamling og gjenvinning av aluminium.
  Full story
 • Nye plastsekkar

  okt 25, 2012, 14:26 by Lisa Liavåg
  SSR er no i gang med å levere ut nye plastsekkar til alle husstandar i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Sekkane skal vere utlevert i løpet av hausten.
  Full story
 • Returkartonglotteriet lever!

  sep 13, 2012, 13:46 by Gunhild Solberg
  Liv Eide frå Bølandet vart nyleg trekt ut som vinnar i Returkartonglotteriet, og kan no feire ein premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet hadde ho sjølv laga av tomme drikkekartongar.
  Full story
 • Telysjakten

  sep 10, 2012, 13:28 by Gunhild Solberg
  ”Telysjakta” er ein konkurranse som gir alle elevar frå 1.-7.klasse i barneskulen moglegheita til - på ein enkel og morosam måte - å lære seg meir om kretslaupstankegang, gjenvinning og korleis vi kan ta vare på jorda sine ressursar! For deg som er lærar kan konkurransen vere eit godt høve til å inkludere viktige og aktuelle tema i undervisninga.
  Full story
 • Returkartonglotteriet lever!

  sep 10, 2012, 13:28 by Ole Christian Synnes
  Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag etc. I 2012 blir det delt ut premier for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar á kr. 10.000 og 4 premiar á kr. 100.000.
  Full story
 • Mjuke fakta

  sep 6, 2012, 12:24 by Ole Christian Synnes
  Kva er eigentlig vitsen tenkjer du, når du står med oppvaskkosten og vaskar eit tilgrisa yoghurtbeger. Står eg her og trur at eg gjer ein innsats for miljøet, så er det heile berre ein bløff?
  Full story
 • Vi sorterer meir!

  sep 6, 2012, 12:20 by Ole Christian Synnes

  Ei prognose viser ein reduksjon av innhaldet i grønedunken på ca 500 tonn i 2012 samanlikna med 2011.

  Ei kraftig auke i innlevering av glas- og metallemballasje, stadig auke i innlevering av plastemballasje, auke i avfall til greinplassane og meir som blir levert inn til SSR sine miljøstasjonar.

  Full story
 • Avfallspyramiden: - Mykje kulare enn tavle

  sep 6, 2012, 08:14 by Ole Christian Synnes
  Loop miljøskule lanserte nyleg eit interaktivt undervisningstilbud til ungdomssskulen. Den digitale avfallspyramiden er ein god inngangsport til ei rekkje miljørelaterte tema.
  Full story