Saman tek vi vare på ressursane

Miljøstasjonane held ope som vanleg

23. mars 2020 av Andrea Øien Sæverud

Alle miljøstasjonane våre held førebels ope til vanlege tider.

På grunn av faren for koronasmitte og medarbeidarar som blir sjuke eller sett i karantene, kan likevel ein eller fleire av miljøstasjonane bli stengde på kort varsel.

I ein pressa situasjon vil avfallshentinga heime hjå innbyggjarane ha førsteprioritert. Då kan vi kome til å måtte stenge miljøstasjonar for å frigjere personell til andre oppgåver. 

Før du tek turen, hugs på dette:

  • Er du i karantene, sjuk, eller kjenner deg ikkje heilt i slag, så må du heller ta igjen turen ved eit seinare høve. Vi er avhengige av å halde medarbeidarane våre friske for å kunne halde fram med å tømme dunkane dine. Takk for at du respekterer dette.
  • Ved stor pågang på miljøstasjonane avgrensar vi kor mange som får kome inn samtidig.
  • På miljøstasjonane skal ein unngå handhelsing og nærkontakt. God handhygiene er alltid viktig både for oss og deg. Det er sett fram handsprit i vektbua som ein kan nytte seg av før og etter besøk.
  • Du får dessverre ikkje like mykje hjelp med løfting og lemping som til vanleg. Takk for at du held ein viss avstand til oss som er på jobb.
  • Administrasjonsbygget er stengt for besøkande. Ta heller kontakt med oss på telefon (70 00 70 50), e-post firmapost@reinhaldsverket.no, eller på Facebook-sida vår.

Følg med her på nettsida, på Facebook og i avisannonser for å halde deg oppdatert. 

Opningstidene på dei ulike miljøstasjonane finn du her.

Takk for samarbeidet - ta gjerne kontakt om noko er uklart.