Saman tek vi vare på ressursane

No kan du melde deg på kompostkurs

1. november 2019 av Andrea Øien Sæverud

Korleis lagar du di eiga superjord av matavfall?

Vi har planar om å sette opp eit nytt kompostkurs før jul, og ber derfor dei som er interesserte om å melde seg. 

Dersom du har meldt di interesse for kompostkurs tidlegare, skal du ha blitt kontakta for å høyre om du framleis er gira.

Vi set opp eit nytt kurs når vi får nok folk som ønskjer å vere med, truleg siste veka i november. Kurset er gratis og går føre seg over ein kveld frå ca kl. 18- 20. For å få kompostfråtrekk i renovasjonsgebyret, må du ha delteke på kurset.

Ta kontakt på firmapost@reinhaldsverket.no dersom du ønskjer å melde deg på. 

Velkomen!