Saman tek vi vare på ressursane

Greinplassen på Eidet vinterstengt frå 1. november 2018

31. oktober 2018 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Greinplassen på Eidet har siste opningsdag for sesongen onsdag 31. oktober.

Sjølv om både greinplassen og hagen din går i vinterdvale, kan miljøstasjonane våre i Saunesmarka, på Mjølstadneset og i Myklebustmyrane ta imot hageavfallet ditt heile året.

Greinplassen vil opne igjen i april, omtrent samtidig som det startar å spire og gro igjen.

Jon-Arild