Saman tek vi vare på ressursane

Endringar når det gjeld EPS/Isopor

2. januar 2018 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Grunna endringar hos vår mottakar av plastemballasje og isopor kan vi diverre ikkje lenger samle inn EPS/isopor i blanke plastsekkar ute på rute. Vi beklagar dette. EPS/isopor må leverast til ein av våre miljøstasjonar. Det er gratis å levere rein EPS/isopor. Ta kontakt dersom noko er uklart.