Saman tek vi vare på ressursane

Slamtøming

Det er Stoklands Bilruter AS som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy.

Stoklands Bilruter A/S har følgande kontakttelefonar:

Kontortid kvardagar (08.00 – 15.45): tlf. 993 70 201

Vakttelefon (heile døgnet ): tlf. 994 36 675

Nettside: www.stoklandsbil.no

Forskrifta for slam for Hareid og Ulstein finn du her.

I kommunane Herøy og Sande, er det dei respektive kommunane som har forskrift for slamtøming.

Stoklands AS bil