Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Ulstein kommune

Sone 3 - Onsdag oddetalsveke

Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell, Osnesvegen 52-109 Strandabøen sør for Strandkrysset Botnen til Kvalnestunnelen Hasund (til Hasundstraumen)
 • Onsdag 29. mars 2017 *
 • Onsdag 12. april 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Onsdag 26. april 2017 *
 • Onsdag 10. mai 2017 *
 • Onsdag 24. mai 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Onsdag 7. juni 2017 *
 • Onsdag 21. juni 2017 *
 • Onsdag 5. juli 2017
 • Onsdag 19. juli 2017 *
 • Onsdag 2. august 2017
 • Onsdag 16. august 2017 *
 • Onsdag 30. august 2017
 • Onsdag 13. september 2017 *
 • Onsdag 27. september 2017
 • Onsdag 11. oktober 2017 *
 • Onsdag 25. oktober 2017
 • Onsdag 8. november 2017 *
 • Onsdag 22. november 2017
 • Onsdag 6. desember 2017 *
 • Onsdag 20. desember 2017
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 4 - Torsdag oddetalsveke

Ulsteinvik sentrum (frå Shell til Sauneselva) Hovsetmarka Anholen Holsekerdalen, Onglasætra, Bugarden, Bakkegata, Gjerdegata, Kyrkjegata, Krushammarvegen, Osnesvegen 4-50, Vikemarka
 • Torsdag 30. mars 2017 *
 • Mandag 10. april 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Torsdag 27. april 2017 *
 • Torsdag 11. mai 2017 *
 • Onsdag 24. mai 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Torsdag 8. juni 2017 *
 • Torsdag 22. juni 2017 *
 • Torsdag 6. juli 2017
 • Torsdag 20. juli 2017 *
 • Torsdag 3. august 2017
 • Torsdag 17. august 2017 *
 • Torsdag 31. august 2017
 • Torsdag 14. september 2017 *
 • Torsdag 28. september 2017
 • Torsdag 12. oktober 2017 *
 • Torsdag 26. oktober 2017
 • Torsdag 9. november 2017 *
 • Torsdag 23. november 2017
 • Torsdag 7. desember 2017 *
 • Torsdag 21. desember 2017
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 5 - Fredag oddetalsveke

Dimnøya (til Hasundstraumen) Eiksund, Haddal, Garnes (til Kvalnestunnelen/ Dragsundbrua) Hovsetsvingane Varleitet Øvre og nedre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva ved Amfi) Saunesmarka
 • Fredag 31. mars 2017 *
 • Tysdag 11. april 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Fredag 28. april 2017 *
 • Fredag 12. mai 2017
 • Fredag 26. mai 2017 *
 • Fredag 9. juni 2017
 • Fredag 23. juni 2017 *
 • Fredag 7. juli 2017
 • Fredag 21. juli 2017 *
 • Fredag 4. august 2017
 • Fredag 18. august 2017 *
 • Fredag 1. september 2017
 • Fredag 15. september 2017 *
 • Fredag 29. september 2017
 • Fredag 13. oktober 2017 *
 • Fredag 27. oktober 2017
 • Fredag 10. november 2017 *
 • Fredag 24. november 2017
 • Fredag 8. desember 2017 *
 • Fredag 22. desember 2017
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke