Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Ulstein kommune

Sone 3 - Onsdag oddetalsveke

Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell, Osnesvegen 52-109 Strandabøen sør for Strandkrysset Botnen til Kvalnestunnelen Hasund (til Hasundstraumen)
 • Onsdag 19. desember 2018 *
 • Onsdag 2. januar 2019 (kun restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Onsdag 16. januar 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 30. januar 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 13. februar 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 27. februar 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 13. mars 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 27. mars 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 10. april 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 24. april 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 8. mai 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 22. mai 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 5. juni 2019, matavfall + papir/restavfall
 • Onsdag 19. juni 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 3. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 17. juli 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 31. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 14. august 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 28. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 11. september 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 25. september 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 9. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 23. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 6. november 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 20. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 4. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 18. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 4 - Torsdag oddetalsveke

Ulsteinvik sentrum (frå Shell til Sauneselva) Hovsetmarka Anholen Holsekerdalen, Onglasætra, Bugarden, Bakkegata, Gjerdegata, Kyrkjegata, Krushammarvegen, Osnesvegen 4-50, Vikemarka
 • Torsdag 20. desember 2018, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 3. januar 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 17. januar 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 31. januar 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 14. febuar 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 28. februar 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 14. mars 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 28. mars 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 11. april 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 25. april 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 9. mai 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 23. mai 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 6. juni 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 20. juni 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 4. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 18. juli 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 1. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 15. august 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 29. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 12. september 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 26. september 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 10. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 24. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 7. november 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 21. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 5. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 19. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 5 - Fredag oddetalsveke

Dimnøya (til Hasundstraumen) Eiksund, Haddal, Garnes (til Kvalnestunnelen/ Dragsundbrua) Hovsetsvingane Varleitet Øvre og nedre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva ved Amfi) Saunesmarka
 • Fredag 21.desember 2018, matavfall + papir/plast
 • Fredag 4. januar 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 18. januar 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 1. februar 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 15. februar 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 1. mars 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 15. mars 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 29. mars 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 12. april 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 26. april 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 10. mai 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 24. mai 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 7. juni 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 21. juni 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 5. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 19. juli 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 2. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 16. august 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 30. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 13. september 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 27. september 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 11. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 25. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 8. november 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 22. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 6. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 20. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke