Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
  • Torsdag 30. november 2017
  • Torsdag 14. desember 2017 *
  • Torsdag 28. desember 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
  • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
  • Fredag 1. desember 2017
  • Fredag 15. desember 2017 *
  • Fredag 29. desember 2017
  • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke