Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
  • Torsdag 12. desember 2019, matavfall + papir/plast
  • Laurdag 28. desember 2019, matavfall + restavfall
  • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
  • Fredag 13. desember 2019, matavfall + papir/plast
  • Fredag 27. desember 2019, matavfall + restavfall
  • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke