Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
 • Torsdag 23. august 2018 *
 • Torsdag 6. september 2018
 • Torsdag 20. september 2018 *
 • Torsdag 4. oktober 2018
 • Torsdag 18. oktober 2018 *
 • Torsdag 1. november 2018
 • Torsdag 15. november 2018 *
 • Torsdag 29 november 2018
 • Torsdag 13. desember 2018 *
 • Torsdag 27. desember 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
 • Fredag 24. august 2018
 • Fredag 7. september 2018
 • Fredag 21. september 2018 *
 • Fredag 5. oktober 2018
 • Fredag 19. oktober 2018 *
 • Fredag 2. november 2018
 • Fredag 16. november 2018 *
 • Fredag 30. november 2018
 • Fredag 14. desember 2018 *
 • Fredag 28. desember 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke