Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
 • Torsdag 6. april 2017 *
 • Torsdag 20. april 2017
 • Torsdag 4. mai 2017 *
 • Torsdag 18. mai 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Torsdag 1. juni 2017 *
 • Torsdag 15. juni 2017
 • Torsdag 29. juni 2017 *
 • Torsdag 13. juli 2017
 • Torsdag 27. juli 2017 *
 • Torsdag 10. august 2017
 • Torsdag 24. august 2017 *
 • Torsdag 7. september 2017
 • Torsdag 21. september 2017 *
 • Torsdag 5. oktober 2017
 • Torsdag 19. oktober 2017 *
 • Torsdag 2. november 2017
 • Torsdag 16. november 2017 *
 • Torsdag 30. november 2017
 • Torsdag 14. desember 2017 *
 • Torsdag 28. desember 2017 (berre restavfall grunna høgtidsdagar)
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
 • Fredag 7. april 2017 *
 • Fredag 21. april 2017
 • Fredag 5. mai 2017 *
 • Fredag 19. mai 2017
 • Fredag 2. juni 2017 *
 • Fredag 16. juni 2017
 • Fredag 30. juni 2017 *
 • Fredag 14. juli 2017
 • Fredag 28. juli 2017 *
 • Fredag 11. august 2017
 • Fredag 25. august 2017 *
 • Fredag 8. september 2017
 • Fredag 22. september 2017 *
 • Fredag 6. oktober 2017
 • Fredag 20. oktober 2017 *
 • Fredag 3. november 2017
 • Fredag 17. november 2017 *
 • Fredag 1. desember 2017
 • Fredag 15. desember 2017 *
 • Fredag 29. desember 2017
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke