Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
 • Torsdag 27. desember 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Torsdag 10. januar 2019 *
 • Torsdag 24. januar 2019
 • Torsdag 7. februar 2019 *
 • Torsdag 21. februar 2019
 • Torsdag 7. mars 2019 *
 • Torsdag 21. mars 2019
 • Torsdag 4. april 2019 *
 • Tysdag 16. april 2019 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Torsdag 2. mai 2019 *
 • Torsdag 16. mai 2019 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Onsdag 29. mai 2019 *
 • Torsdag 13. juni 2019 *
 • Torsdag 27. juni 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 11. juli 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 25. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 8. august 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 22. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 5. september 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 19. september 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 3. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 17. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 31. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 14. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 28.november 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 12. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • Laurdag 28. desember 2019, matavfall + restavfall
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
 • Fredag 14. desember 2018 *
 • Fredag 28. desember 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Fredag 11. januar 2019 *
 • Fredag 25. januar 2019
 • Fredag 8. februar 2019 *
 • Fredag 22. februar 2019
 • Fredag 8. mars 2019 *
 • Fredag 22. mars 2019
 • Fredag 5. april 2019 *
 • Onsdag 17. april 2019 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Fredag 3. mai 2019 *
 • Torsdag 16. mai 2019 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Fredag 31. mai 2019 *
 • Fredag 14. juni 2019
 • Fredag 28. juni 2019 *
 • Fredag 12. juli 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 26. juli 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 9. august 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 23. august 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 6. september 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 20. september 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 4. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 18. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 1. november 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 15. november 2019, matavfall + papir/plast
 • fredag 29. nvoember 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 13. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 27. desember 2019, matavfall + restavfall
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke