Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Sande kommune

Sone 9 - Torsdag partalsveke

Kvamsøya, Sandsøya, Voksa, Skredestranda, Larsnes og Hallebygda.
 • Torsdag 17. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 31. oktober 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 14. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 28.november 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 12. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • Laurdag 28. desember 2019, matavfall + restavfall
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 10 - Fredag partalsveke

Sandvika, Moltustranda i Herøy, og Gursken (frå øvre Knotten), Haugsbygda og Gjerdsvika i Sande.
 • Fredag 18. oktober 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 1. november 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 15. november 2019, matavfall + papir/plast
 • fredag 29. nvoember 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 13. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 27. desember 2019, matavfall + restavfall
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke