Gebyrregulativ 2016:

Hushaldningar:
Storhushald: kr 3.453,60,- (kr 4.317 inkl. mva) 240 l blå og 240 l grøn, henting kvar andre veke.

Standardgebyr: kr 3.141,60,- (kr 3.927 inkl. mva.) 240 l blå og 140 l grøn, henting kvar andre veke.

Redusert gebyr: kr 2.731,20,- (kr 3.414 inkl. mva.) 240 l blå og 140 l grøn, henting kvar fjerde veke. 

Heimekompostering: Kr 513,- i reduksjon på renovasjonsgebyr uavhengig av type abonnement. (Maks. to hustandar per kompostbinge). Reduksjonen blir trukket ifrå på fakturaen som blir sendt ut i september.
 
Fritidseigedomar (1/4 av standard): kr 780,- (kr 975 inkl. mva.) - dunk eller 12 sekker.

Pris pr. ekstrasekk: kr 20,- (kr 25 inkl. mva.) Sekkane må då hentast på miljøstasjonen i Saunesmarka, Eggesbønes eller Larsnes.

Differanse i pris for større dunkar pr. år (samanlikna med standard som er 140 l grøn og 240 l blå):

-240 liter: kr 312,- (kr 390,- inkl. mva.)

-370 liter: kr 513,60,- (kr 642,- inkl. mva.)

-660 liter: kr 844,80,- (kr 1.056,- inkl. mva)

Utskifting av dunkar på løpande abonnement: kr 204,- pr. gong (kr 255,- inkl. mva.)

Gebyr oppstart nytt abonnement / oppstart av kvilande abonnement: kr 816,- pr. gong (kr 1.020,- inkl. mva.)


Fakturering
Vi sender ut faktura 3 gonger pr. år, januar, mai og september. Ved oppseiing og endring av abonnement vil ikkje allereie påbegynt termin bli kreditert.

Eigarskifte
Ved kjøp og sal av bolig er kjøpar og selgar sjølve ansvarlege for å gjere opp seg i mellom. SSR må få beskjed ved endring av eigarforhold. Dunkar som allereie er utlevert til ein bolig skal ikkje leverast inn sjølv om den som abonnementet står på skal flytte frå boligen eller selge huset. Dunkane skal fylgje huset, men ny eigar/leigetakar må bestille seg nye lappar og abonnement til dunkane. Dunkar skal kun leveras tilbake til SSR i dei tilfelle der hus skal rivast eller der boligar vert permanent fråflytta.

Levering til miljøstasjon:

Saunesmarka (vekt):
kr 2.032,- per tonn (kr 2.540,- inkl. mva.)

Eggesbønes og Larsnes:

Minstesum ved levering til lokalmottak, inntil 0,2m3: kr 52,- (65 inkl. mva)
Volumgebyr over 0,2 m3: kr 428,- pr. m3 (kr 535 inkl. mva.)

Dekk på felg: kr 116,- pr. dekk (kr 145 inkl. mva.)

Dekk utan felg: Gratis innlevering i Saunesmarka.

Andre ting som er gratis for hushaldningsabonnentar: EE-avfall, metall og farleg avfall

Minstesum ved levering til lokalmottak: kr 52,- (kr 65,- inkl. mva.) 

Betaling gjerast med bankkort. På lokalmottaka i Herøy og Sande har vi ikkje vekslepengar, men ein kan betale kontant dersom man har akkurat summen for avfallet i kontantar.